Vår integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2019-03-13

Native Coders Sweden AB och dess dotterbolag i Kenya (Native Coders Ltd) värnar om din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs din rätt till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter.

Native Coders har affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som tillämpas inom företagsgruppen. Native Coders tillhandahåller tjänster till privata och offentliga företag (kunder) i Europa (främst Sverige). Native Coders huvudkontor ligger i Göteborg och Native Coders följer europeisk dataskyddslagstiftning, däribland den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Alla viktiga beslut avseende integritet inom Native Coders fattas på en företagsnivå som övervakas av dataskyddsombudet.

Omfattning och samtycke

Denna integritetspolicy gäller alla Native Coders affärsprocesser och Native Coders samtliga webbplatser, domäner, mobila lösningar, molntjänster och nätverk samt alla webbplatser som går under Native Coders varumärke. Tjänstespecifika tillägg finns i användarvillkor, avtal om behandling av personuppgifter eller liknande information för den aktuella tjänsten.

Integritetspolicyn innehåller information om den personuppgiftsbehandling som Native Coders utför och där Native Coders fastställer ändamålet och medlen för behandlingen (Native Coders agerar som personuppgiftsansvarig). Den innehåller även information om personuppgiftsbehandling som Native Coders utför på uppdrag av våra kunder i enlighet med deras instruktioner (kunden är personuppgiftsansvarig och Native Coders är personuppgiftsbiträde).

Personuppgifter är sådan information som kan identifiera dig som person, till exempel din e-postadress, din hemadress eller ditt telefonnummer. Vi behöver behandla dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder. Använd inte Native Coders webbplatser eller våra tjänster om du inte samtycker till hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Personer vars personuppgifter vi behandlar

Native Coders behandlar personuppgifter om arbetssökande och kontaktpersoner eller programanvändare med koppling till våra kunder. Vi behandlar även personuppgifter om personer som utgör potentiella kunder och som kontaktar oss via Native Coders webbplatser eller andra kanaler. Vår policy avseende detta beskrivs i avsnittet om personuppgiftsansvarig.

Vi behandlar även personuppgifter för våra kunders räkning där kunden är ansvarig. Vår policy avseende detta beskrivs i avsnittet om personuppgiftsbiträde.

I denna integritetspolicy kan registrerade personer även kallas enbart personer eller du.

Native Coders som personuppgiftsansvarig

När ett dotterbolag till Native Coders fastställer ändamålet och medlen för behandlingen av dina personuppgifter är detta bolag personuppgiftsansvarig. Detta innefattar situationer där Native Coders samlar in personuppgifter om dig som arbetssökande, som representant för en kund eller en potentiell kund eller som programanvändare.

Varför vi behandlar personuppgifter
Om kundkontakter och programanvändare

För att vårda våra kundrelationer och fullgöra våra åtaganden gentemot kund behöver Native Coders information om dig i din roll som kundens kontaktperson eller som användare av en tjänst. Ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter är följande:

 • Genomföra försäljning och utlagt arbete för kund.
 • Upprätta begärda anbud på produkter och tjänster till kund.
 • Utföra leveranser i enlighet med avtal som slutits med dig eller kunden.
 • Erbjuda stöd till dem som använder våra produkter och tjänster.
 • Förbättra och utveckla kvaliteten, funktionen och användarupplevelsen hos våra produkter, tjänster och Native Coders webbplatser.
 • Upptäcka, motverka och förhindra säkerhetshot och utföra underhåll och felsökning.
 • Förhindra att våra produkter och tjänster missbrukas.
 • Behandla beställningar, fakturering, betalning och annan finansiell uppföljning.
 • Skapa intresseprofiler för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster.
 • Driva användarforum för att utbilda och möjliggöra kontakt mellan användare och Native Coders.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ändamålen i punkterna ovan är främst att Native Coders har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i affärssyfte på ett sätt som vi anser inte strider mot dina personliga rättigheter eller friheter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ändamålet som beskrivs i punkten ovan om användarforum är ditt samtycke.

Om potentiella kunder

Native Coders behandlar personuppgifter om potentiella kunder i marknadsföringssyfte. Den rättsliga grunden för sådan behandling är främst ditt samtycke.

Läs mer i avsnitten nedan om hur du kan kan återkalla ditt samtycke.

Om arbetssökande

Om du är en arbetssökande behandlar vi dina personuppgifter för att utvärdera dina möjligheter att bli anställd hos Native Coders. Den rättsliga grunden för sådan behandling är ditt samtycke.  

Om besökare

För att kontrollera åtkomsten till våra lokaler behandlar vi personuppgifter om besökare. Behandlingen är baserat på vårt berättigade intresse att skydda våra affärshemligheter, anställda, lokaler och dig som besökare.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Native Coders samlar vanligen in personuppgifter direkt från dig eller från andra personer med koppling till vår kund. Dessa personer kan vara en chef eller en kollega. Om kunden som du arbetar för köper Native Coders produkter eller tjänster via ett partnerföretag till Native Coders kan vi inhämta uppgifter om dig från partnerföretaget.

Vi använder även cookies och andra spårningstekniker när du besöker Native Coders webbplatser och när du kontaktar oss via e-post i syfte att förbättra din upplevelse av Native Coders och våra webbplatser. Läs mer om hur dessa tekniker fungerar och om dina rättigheter i detta avseende i avsnittet om verktyg för automatisk datainsamling.

I vissa fall kan vi även inhämta uppgifter om dig från andra källor. Dessa källor kan vara datainsamlare hos tredje part, Native Coders marknadsföringspartner, offentliga källor eller sociala nätverk från tredje part. Native Coders kan föra samman personuppgifter om dig från en källa med uppgifter som erhållits från en annan källa. Detta ger oss en mer komplett bild av dig och gör det möjligt för oss att tillgodose dina behov på ett mer relevant och personligare sätt.

Verktyg för automatisk datainsamling

Native Coders använder olika digitala spårningstekniker för att samla in information om hur du rör dig på Native Coders webbplatser och i kontakten med oss.

Kakor och pixeltaggar

Cookies är små textfiler som innehåller en teckensträng och som identifierar en unik webbläsare. De skickas till en dator av internetoperatörer eller tredje part. Som standard är cookies tillåtna i de flesta webbläsare, då detta är något som de flesta webbplatsägare kräver för att få åtkomst till deras webbplats. Du kan ändra inställningarna för din webbläsare för att inaktivera cookies som standard, blockera cookies från tredje part eller för att få ett meddelande om att en cookie har skickats.   Pixeltaggar är skript som utfärdas när en användare öppnar en webbplats eller ett e-postmeddelande.  Själva pixeln är osynlig och syns endast i webbplatsens eller e-postmeddelandets HTML-kod. Den anropar en applikation på en server som leder till att en tredjepartscookie laddas ner på din dator eller registrerar att e-postmeddelandet har öppnats. För mer information om cookies och hur de fungerar, besök www.allaboutcookies.org.

Cookies och teknik från Google

Google Analytics: Med hjälp av denna cookie kan vi få information om hur besökare använder vår webbplats, inklusive, men inte begränsat till, information om sidvisningar, källa och tiden för besöket på webbplatsen. Informationen avidentifieras och visas som siffror, vilket innebär att den inte går att härleda till specifika personer. På så sätt skyddas din integritet. Genom att använda Google Analytics kan vi se vilket innehåll som är populärt på våra webbplatser och på så sätt sträva efter att erbjuda dig mer av det som intresserar dig.

Google Analytics Remarketing: Cookies placeras på din dator så att Google, efter att du har lämnat vår webbplats, kan visa dig annonser om Native Coders som kan vara av intresse för dig baserat på ditt besök på vår webbplats. Denna information är inte personligt identifierbar.

Google Ads: Genom att använda Google Ads kod kan vi se vilka sidor som bidragit till att kontaktformulär fyllts i. På så sätt kan vi utnyttja vår budget för betalda sökresultat bättre. Denna information är inte personligt identifierbar.

Google Ads Remarketing: Cookies placeras på din dator så att Google, efter att du har lämnat vår webbplats, kan visa dig annonser om Native Coders som kan vara av intresse för dig baserat på ditt besök på vår webbplats. Denna information är inte personligt identifierbar.

Du kan förhindra att informationen som skapas av Googles cookie om hur du använder våra webbplatser samlas in och behandlas av Google framöver genom att ladda ner och installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out för din aktuella webbläsare. Detta webbläsartillägg finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vilka personuppgifter behandlar vi

Native Coders kan behandla följande personuppgifter om dig:

 • Grundläggande kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografisk information som ålder och kön.
 • Anställningsinformation som arbetsgivare, befattning, position samt affärsrelaterade preferenser och intressen.
 • Återkoppling, kommentarer eller frågor om Native Coders eller om våra produkter och tjänster.
 • Innehåll som du har laddat upp, till exempel bilder och videoklipp.
 • Unik användarinformation såsom inloggnings-ID, användarnamn, lösenord och säkerhetsfrågor.
 • Besöksinformation från din webbläsare, till exempel webbläsare, enhet, språk samt information om IP-adress.
 • Klickström för beteenden och aktiviteter på Native Coders webbplatser och i våra produkter och tjänster.
 • E-postaktiviteter, till exempel vilka e-postmeddelanden från Native Coders du öppnar samt information om när och hur.
 • Andra personuppgifter i din profil som du frivilligt har lämnat ut på sociala nätverk från tredje part, till exempel LinkedIn.

Som personuppgiftsansvarig behandlar inte Native Coders känsliga uppgifter om dig.

Hur vi delar dina personuppgifter
Inom Native Coders-gruppen

Vi strävar efter att tillhandahålla bästa möjliga kundservice och helhetsupplevelse. För att få en komplett översikt över och insyn i vilka kunder och kontaktpersoner som är i kontakt med företagen inom Native Coders-gruppen delar vi dina personuppgifter mellan våra bolag.

Utanför Native Coders-gruppen

Native Coders kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till en extern tredje part i följande situationer.

Affärspartner

Native Coders kan komma att dela dina personuppgifter med våra partner om detta är nödvändigt av affärsrelaterade skäl och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Offentliga myndigheter

Polisen och andra myndigheter kan kräva att få tillgång till personuppgifter från Native Coders. Native Coders lämnar i dessa fall endast ut uppgifterna om det finns ett domstolsbeslut eller liknande beslut om att göra det.

Sammanslagningar och förvärv

I samband med sammanslagningar, förvärv eller avyttring av hela eller delar av Native Coders verksamhet får den förvärvande enheten samt dess konsulter tillgång till uppgifter som berörd enhet/berörda enheter inom Native Coders har hanterat, vilket kan omfatta personuppgifter. I dessa fall ingår externa parter ett sekretessavtal med Native Coders.

Dina rättigheter
Rätten att inte ta emot marknadskommunikation

Du kan välja att inte ta emot marknadskommunikation från Native Coders genom att:

 1. följa instruktionerna för att inte ta emot kommunikation i aktuell marknadskommunikation
 2. ändra inställningarna under aktuellt avsnitt för att redigera kontot om du har ett konto hos Native Coders
 3. kontakta oss via vårt kontaktformulär med dina önskemål.

Observera att du, även om du väljer att inte ta emot marknadskommunikation från oss, fortfarande kan få administrativ kommunikation från Native Coders, till exempel orderbekräftelser och aviseringar som är nödvändiga för hanteringen av ditt konto eller de tjänster som tillhandahålls till kunden.

Grundläggande rättigheter

Du har rätt att få ut dina personuppgifter genom att begära en översikt över de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att Native Coders korrigerar felaktiga personuppgifter om dig. Om du har ett konto hos Native Coders för en av Native Coders webbplatser kan du i de flesta fall göra denna ändring själv under ”ditt konto” eller ”din profil” på aktuell webbplats eller tjänst från Native Coders.

Du har dessutom rätt att begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och andra tjänstespecifika villkor.

Använd gärna vårt kontaktformulär för att lämna en begäran som beskrivs i detta avsnitt.

Slutligen har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen med avseende på vår behandling av dina personuppgifter.

Säkerhet för personuppgifter och lagring
Hur vi skyddar dina personuppgifter

Native Coders tar den tillit som du och våra kunder sätter till oss på stort allvar. Native Coders åtar sig att förhindra obehörig åtkomst, spridning och annan otillbörlig behandling av personuppgifter. Native Coders ska säkerställa konfidentialiteten hos de personuppgifter som vi behandlar, bevara personuppgifternas integritet och säkerställa tillgängligheten till personuppgifterna i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.  

Som en del av våra åtaganden tillämpar vi rimliga och lämpliga organisatoriska, tekniska och fysiska förfaranden och åtgärder för att skydda informationen som vi samlar in och behandlar, med hänsyn till typen av personuppgifter och risken som du och våra kunder löper vid eventuella överträdelser. Grundorsakerna till integritetsbrott återfinns mest sannolikt internt och därför anser vi att det är nödvändigt att bygga en stark företagskultur där våra medarbetare har respekt för och kunskap om integritet i syfte att garantera laglig behandling och att dina personuppgifter skyddas. Följande åtgärder är av särskild betydelse i detta avseende:

Organisatoriska åtgärder
 • En intern arbetsgrupp ansvarar för lagskydd för databehandling och integritetspolicyn för Native Coders-gruppen. Arbetsgruppen samlar kompetens inom integritets- och informationssäkerhetsområdet och rapporterar till företagets dataskyddschef.
 • Integritetsutbildning som är obligatorisk för samtliga medarbetare.
 • Avtal om behandling av personuppgifter med underleverantörer som behandlar uppgifter för Native Coders räkning.
Tekniska åtgärder
 • Personuppgifter överförs till och lagras i säkra och fristående driftsmiljöer som endast Native Coders medarbetare och underleverantörer har behovsenlig åtkomst till.
 • Tvåfaktorsautentisering krävs för att logga in på Native Coders nätverk.
 • Programanvändare måste verifiera sin identitet (t.ex. med användarnamn och lösenord) innan de får åtkomst till och kan göra ändringar i sitt konto.
Hur länge lagrar vi dina personuppgifter

Native Coders sparar endast dina personuppgifter så länge som det behövs för angivet ändamål, med beaktande av att vi ska kunna besvara frågor och lösa problem samt fullgöra rättsliga förpliktelser i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Detta innebär att Native Coders kan komma att spara dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter den senaste kontakten mellan dig eller vår kund och oss. När vi inte längre behöver de personuppgifter som vi har samlat in så raderar vi dem. 

Native Coders som personuppgiftsbiträde

Native Coders tillhandahåller flera olika tjänster till våra kunder. Merparten av våra tjänster inbegriper behandling av kundernas uppgifter, däribland deras personuppgifter. Ändamålet med behandlingen bestäms av våra kunder och inte av Native Coders. Detta innebär att kunden är personuppgiftsansvarig. I dessa fall agerar Native Coders som personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna för kundens räkning och enligt dennes instruktioner. Relationen mellan kunden som personuppgiftsansvarig och Native Coders som personuppgiftsbiträde ska regleras i ett personbiträdesavtal om behandling av personuppgifter.

Kundens och Native Coders skyldigheter

När kunden agerar som personuppgiftsansvarig ska kundernas, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, säkerställa att rättsliga grunder finns för behandling av personuppgifterna. Kunden ska dessutom bedöma och fastställa ansvarighet för de risker som de registrerade löper i och med behandlingen av deras personuppgifter. En annan viktig aspekt av kundens skyldighet som personuppgiftsansvarig är att tillhandahålla relevant information till de registrerade.

Native Coders är en naturlig del av kundernas skyldigheter som personuppgiftsansvariga, i den mening att Native Coders tjänster ingår i den behandling av personuppgifter som kunden måste säkerställa uppfyller tillämplig dataskyddslagstiftning. Därmed måste vi, när Native Coders behandlar personuppgifter för kundernas räkning, göra det i enlighet med den dataskyddslagstiftning som gäller för personuppgiftsbiträden.

Kunden och Native Coders måste kort sagt samarbeta för att säkerställa de registrerades integritet. Native Coders ska tillhandahålla den information som krävs för att kunden ska kunna uppfylla tillämplig dataskyddslagstiftning.

Underleverantörer och överföring av personuppgifter

Native Coders anlitar underleverantörer för att behandla personuppgifter och kan för detta ändamål komma att överföra dina eller våra kunders uppgifter utanför EU. Dessa underleverantörer är vanligen leverantörer av molntjänster eller andra datalagringstjänster.

När underleverantörer används ingår Native Coders ett avtal med underleverantörerna om behandlingen av personuppgifter i syfte att skydda dina personliga rättigheter och fullgöra våra skyldigheter gentemot våra kunder.  I de fall underleverantörer befinner sig utanför EU säkerställer Native Coders att det finns rättsliga grunder för sådana internationella överföringar å dina eller våra kunders vägnar, bland annat genom att tillämpa principerna i ”Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA” eller genom att använda EU:s typklausuler.

Native Coders använder sig av ett flertal externa tredje parter för att stödja våra affärsprocesser och tillhandahålla våra molntjänster. 

För mer information om Native Coders underleverantörer, kontakta oss. Du kan när som helst begära en förteckning över och mer detaljerad information om Native Coders underleverantörer, däribland dokumentation kring de rättsliga grunder för internationella överföringar som nämns ovan. 

Ändringar i denna policy
Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera den ändrade policyn här, med datum för ändringen. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom policyn. Vid betydande ändringar av vår policy som förändrar våra integritetsprinciper väsentligt kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats och/eller i våra sociala medier innan ändringen träder i kraft.

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Vid synpunkter eller frågor avseende vår integritetspolicy, olösta problem avseende integritet och användning av personuppgifter som vi inte har hanterat på ett tillfredsställande sätt, eller avseende eventuella överträdelser som rör din integritet, kontakta oss.

Vi behandlar din begäran och eventuella klagomål konfidentiellt. Vi kommer att kontakta dig för att hantera eventuella problem och beskriva de alternativ som finns för att åtgärda dessa. Vi strävar efter att åtgärda klagomål inom rimlig tid och på lämpligt sätt.

Pin It on Pinterest

Shares