Idag, den 11 oktober, firar vi den internationella dagen för flickbarnet. På ett sätt handlar Native Coders alltid om flickans dag. Vi strävar efter att vara en plats där framtida Tech-tjejer i Kenya ska vilja arbeta.

Vår generation är en digital generation och vi måste öka möjligheterna så att varje flicka, denna generation av flickor – oavsett ras, kön, språk, förmåga, ekonomisk status och geografiskt ursprung – kan leva ut sin fulla potential.

Att stärka kvinnor och flickor och främja jämställdhet är avgörande för att påskynda hållbar utveckling. Att stoppa alla former av diskriminering av kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan det har också en multiplikatoreffekt inom alla andra utvecklingsområden.

VISSTE DU?

Källa: un.org

  • Den globala könsskillnaden mellan internetanvändare växer, från 11 procent 2013 till 17 procent 2019 och den är störst i världens minst utvecklade länder med 43 procent.
  • 2,2 miljarder människor under 25 år har inte internetuppkoppling hemma, men flickor mer oftare utestängda.
  • Globalt sett är andelen kvinnor bland akademiker från Science Technology Engineering and Mathematics (STEM) under 15 procent i över två tredjedelar av länderna.

Pin It on Pinterest

Shares